Včela medonosná ( Apis mellifera )                     

Vědecká klasifikace, kmen:členovci, třída:hmyz, řád:blanokřídlí, podřád:štíhlopasí, čeled:včelovití, rod:včela, binomické jméno Apis mellifera.

  

Matka - je největší včela v kolonii (asi 20-25 mm). Má hladkou neosrstěnou hrud a velmi dlouhý, postupně se zužující zadeček. Panenská neoplozená matka má hrud osrstěnou stejně jako ostatní včely,ale její družina jí chloupky svou neustálou péčí odstraní.

 

 Trubec - měří (asi 15-17 mm) je statný s objemným zadečkem. Má velké oči,které se setkávají uprostřed hlavy.

 

Dělnice - jsou nejmenší včely v ulu, měří (asi 12-14 mm) stavbou těla se podobají víc matce než trubci. Většina včel ve včelstvu jsou dělnice.

 

Matka produkuje feromon,který dělnice z matky olizují a předávají si ho dál jedna druhé. Pokud nebude matka ve včelstvu tak zjistí, že je osiřelé a začne zakládat nouzové matečníky.

 

Trubec je včelí sameček. Trubci se líhnou z neoplozených vajíček a nemá žihadlo.  Žijí zpravidla jen v letním období a muže jich bít několik set až pár tisíc. Na konci léta jsou trubci vyhnáni z ulu.

 

Včelí dělnice jsou to samičky, které mají nevyvinuté pohlavní or

gány. Líhnou se z oplodněných vajíček a v hlavní snušce se jich v ulu nachází 30 000- 50 000 dělnic, v době zimního klidu 10 000- 20 000.

 

Dělnice se líhnou 21. den. Po vylíhnutí se z nich stávají na 3 dny včely čističky, jejichž ukolem je vyčistit bunky a připravit je matce k zakladení. 4 až 6. dne, se stávají krmičkami a jejich ukolem je starat se o larvy. 6 až 12.dne mají za ukol krmit matku mateří kašičkou. 12 až 21. dne se z dělnic stávají stavitelky, které staví plástve. V následujícím stádiu vývoje se ze stavitelek 18. dne stávají strážkyně česna a nakonec od 21. dne se z dělnic stávají létavky. Létavky nosí do ulu potravu a vodu. Délka života včely závisí na výživě a množství práce. V době snušky se dělnice dožívají 30-40 dnu. V době zimního klidu to muže být i 6-8 měsícu.

 Žitot včely
  1. den příprava pro matku k zakladení
  4. den krmička zásobování larev potravou
  6.den kojička krmení matky mateří kašičkou
12. den stavitelka stavění včelího díla
18. den strážkyně česna střežení vchodu do ulu
21. den létavka dopravování potravy do ulu